Zapotrzebowanie energetyczne nowoczesnych budynków

Z roku na rok drożeje zakup wszelkiego rodzaju surowców. W związku z tym zachodzi konieczność optymalizacji zużycia energii w poszczególnych formach. Na rynku obecnie budowanych jest wiele obiektów zarówno z przeznaczeniem na cele prywatne jak i również do przemysłu. Muszą one posiadać odpowiednie właściwości tak żeby spełniały obowiązujące przepisy prawne zarówno pod kątem bezpieczeństwa jak i również ekologii.

Charakterystyka energetyczna obiektu mieszkalnego

świadectwo charakterystyki energetycznej budynkuBardzo ważnym zagadnieniem jest obecnie optymalizacja zużycia energii. Ma to związek z pogarszającą się sytuacją środowiska oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na prąd czy ciepło. Właśnie dlatego wymaganym jest obecnie świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, które jest oficjalnym dokumentem określającym zapotrzebowanie na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub jego części. Można tutaj wspomnieć chociażby pobór mocy związany z działaniem: ogrzewania, układów podgrzewania wody, klimatyzacji, wentylacji czy oświetlenia. Kluczowymi parametrami definiowanymi w takim dokumencie jest pojęcie energii pierwotnej oraz końcowej. Ważne są również wszelkiego rodzaju współczynniki przenikania ciepła dla przegród czy inne parametry związane z izolacyjnością. Certyfikat energetyczny zawiera ponadto informacje takie jak: dane identyfikacyjne budynku lub jego części, szczegółową charakterystykę energetyczną, zalecenia co do zakresu prac budowlano-remontowych czy objaśnienia oraz informacje dodatkowe. Jest to bardzo istotne.

Dokument taki jest sporządzany przez specjalistyczne firmy, które mają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz kompetencje. Tylko w taki sposób może być on przygotowany poprawnie i mieć wartość merytoryczną. Jak widać obecnie bardzo ważną kwestią staje się ekologia oraz zrównoważone zużycie dostępnych surowców. Szczególnie dotyczy to zużycia prądu czy ciepła, które są obecnie w większości wytwarzane w skutek spalania paliw konwencjonalnych.