Skuteczność MiLoG we Francji

Rynek pracowniczy w niektórych krajach Unii Europejskiej został obostrzony w ostatnich latach. Obostrzenia te dotyczą również krajów wchodzących w skład UE i dotknęły najdotkliwiej nowych członków, w tym również Polski. Dwoma krajami które wprowadziły najbardziej chyba rygorystyczną politykę są Niemcy i Francja.

Czy kierowcy wystraszyli się francuskiego MiLoG?

milog francjaSurowość tej polityki objawia się nie tyle surowością wymogów prawnych, co w sensie liczby wymaganych dokumentów i kar wymierzanych za ich brak. Jedną z najbardziej dotkniętych grup pracowników nowymi przepisami są kierowcy przejeżdżający przez wyżej wymieniane kraje transportując towar. Zbiór przepisów obejmujący wymogi dla osób wykonujących pracę na terenie Niemiec nazywany jest MiLoG, zwyczajowo też przyjął się wśród kierowców przejeżdżających przez Francję w postaci MiLoG Francja i tak już funkcjonuje dość powszechnie. W Francji zbiór przepisów dotyczy głównie obowiązujących tam stawek minimalnych dla poszczególnych zawodów, czasu i rodzaju pracy wykonywanej tam oraz ustawowej konieczności posiadania na terenie Francji przedstawicielstwa. Brak danych dokumentów lub nawet drobne błędy w nich mogą skutkować sporymi karami finansowymi sięgającymi kilku tysięcy Euro na osobę, a sumę maksymalną jaka firma może zapłacić za łamanie tych przepisów ustalono na pół miliona Euro. Odstraszyło to wiele firm, tym bardziej że nawet kumulacja małych kar oznaczała duże straty dla małych, często rodzinnych firm

 

Zaostrzenie procedur administracyjnych oraz bezwzględne ich przestrzeganie zaowocowało szybkim spadkiem zainteresowania pracowników, zwłaszcza tych zza wschodniej granicy Francji, do podejmowania tam pracy. Z biegiem czasu widoczna jest jednak stabilizacja rynku i napływ nowej, emigranckiej siły roboczej.