Nowoczesna ortodoncja dla dorosłych

Z definicji ortodoncja jest dziedziną stomatologii, która zajmuje się zapobieganiem, wykrywaniem i leczeniem wad zgryzu szczęk i zębów. Pierwsza specjalistyczna praca z dziedziny ortodoncji została napisana w 1836 roku przez Friedricha Christiana Kneisela, osobistego dentystę Księcia Fryderyka Karola Pruskiego.

Ortodoncja ? dziedzina stomatologii lecząca wady zgryzu

ortodoncja dla dorosłych w poznaniuPierwsze podręczniki autorstwa Normana Kingsleya i Edwarda H. Angle’a (?ojca ortodoncji”) wydane zostały w 1887 roku. Do połowy XIX w. w Anglii obowiązywały pierwsze instrukcje ortodoncji opublikowane przez Josepha Foxa. Wprowadzenie ortodoncji (leczenia ortodontycznego) jako przedmiotu egzaminacyjnego w Niemczech w 1927 r. było zasługą Alfreda Kantorowicza, lekarza stomatologa, który zasłużył się m.in. dla rozwoju nowoczesnej ortodoncji (do której zaliczana jest również ortodoncja dla dorosłych, jak na przykład ortodoncja dla dorosłych w poznaniu) i stomatologii szkolnej. Pierwsze podręczniki ortodoncji ukazały się w 1887 r. Przed każdym leczeniem ortodontycznym należy przeprowadzić szczegółową diagnostykę. Obejmuje ona szczegółowy wywiad ogólny i stomatologiczny oraz ocenę etiologiczną sytuacji pacjenta. Następnie przeprowadzane jest badanie kliniczne, analiza funkcjonalna, analiza modelu oraz badanie teleradiologiczne. Za pomocą tego badania pokazuje się relację szczęki, czyli stosunek pozycji pomiędzy szczęką górną a dolną.

Równocześnie zbierane są wyniki badań zębodołowych i określany jest stopień uzębienia. Istnieją różne klasyfikacje dotyczące wyznaczania granic anomalii. Najczęściej stosowaną klasyfikacją w codziennej komunikacji medycznej jest nadal klasyfikacja Angle’a. Klasyfikacja Angle’a dzieli wady zgryzu na trzy klasy, w zależności od położenia sześcioletnich zębów trzonowych względem siebie.