Na czym polega badanie pisma ręcznego

 

Grafologia zajmuje się szczegółowym badaniem pisma. Każdy z nas kreśli charakterystyczne znaki graficzne, która dla osoby zajmujące się tym nie jest problemem stwierdzenia czy to jest nasze czy kogo innego pisma.

Grafologia ? co to jest i czym się zajmuje?

badanie pisma ręcznegoGrafologia to dziedzina wymagająca szczególnych umiejętności i opanowania wielu technik i metod badania danego przedmiotu sprawy, który został zlecony ? podpisy, listy itd.. Tego typu technika śledztwa polega na intuicyjnej sztuce odgadywania pisma i ustalenia tożsamości jego autora, bądź potwierdzenia lub wykluczenia z kręgu osób podejrzanych. Grafologia nie jest tożsama z pismoznawcą. W trakcie sprawdzania próbek pisma, sprawdza się pismo pod kątem kilku cech: topograficznym, konstrukcyjnym, mierzalnym, motorycznym, ale też syntetycznym. Metoda graficzno-porównawcza stara się wykorzystywać jak najwięcej materiału pisanego sporządzonego przed domniemanego autora. Ważne by pisma te nie było wykonane do celów badań, tylko żeby pochodziły z notatek spontanicznych, im więcej tym lepiej. Warto zaznaczyć, że nigdy nie piszemy tak samo. Po latach pisania mamy swoje formy nawykowe ? inaczej stawiamy litery na początku, na środku i na końcu. Taki materiał pozwala na sporządzenie opinii np. dla sądu, który może stanowić jako źródło dowodu. W tym materiale przedstawiane są dowody i opinia analiza pisma ręcznego wraz z jej opisem, jakie narzędzia wykorzystano do badania i zobrazowania kilka liter ? np. ?i? ze wskazaniem czy taka litera ma podobne stosowany kształt, wielkość itd..

Każdy z nas pisząc używa wiele znaków i liter, które jesteśmy w stanie przypisać do danego człowieka. Tym właśnie zajmuje się grafolog. Zadanie te wymaga zastosowania odpowiednich metod i technik, które pozwolą określić czy dane pismo jest nasze czy też nie.