Metalograficzne badania mikroskopowe materiałów metalowych

Kontrola próbek materiałów to obrazowanie cech topograficznych lub mikrostrukturalnych na przygotowanych powierzchniach. Badane struktury wskazują na właściwości badanych materiałów. W tej technice powierzchnie płaskie są przygotowywane w celu uzyskania polerowanego wykończenia.  

Procedura mikroskopowych badań metalograficznych

metalograficzne badania mikroskopoweDo oznaczenia makrostruktury i cech mikrostruktury często stosuje się chemiczne lub inne metody trawienia. Raz przygotowane próbki są badane przez mikroskop świetlny lub elektronowy. Próbki do oceny mikrostruktury są zwykle kapsułkowane w plastikowym uchwycie. Duże próbki lub próbki do oceny makrostruktury można przygotować bez montowania. Przygotowanie próbki polega na szlifowaniu, a następnie polerowaniu za pomocą kolejno drobniejszych materiałów ściernych w celu uzyskania pożądanego wykończenia powierzchni. Do badania mikrostruktury wymagane jest lustrzane wykończenie. Pobieranie próbek dla metalografii może być losową sekcją do oceny reprezentatywnych właściwości masowych lub sekcji w określonej lokalizacji w celu scharakteryzowania zlokalizowanych warunków materiałowych. Na przykład sekcja poświęcona inicjacji faktury często służy do pomocy przy analizie awarii komponentu. W przypadku komponentów mikroelektronicznych, precyzyjne metody metalograficzne mogą uzyskiwać sekcje za pomocą specyficznych wiązań przewodowych, wkładów lutowniczych, a nawet pojedynczych elementów na urządzeniu z układem scalonym. Kontrola poprzez metalograficzne badania mikroskopowe jest często wykorzystywane jako część analizy uszkodzeń.

Klasyczne badania obejmują także wycinanie przekrojów przez próbkę, osadzanie jej w żywicy syntetycznej, szlifowanie i polerowanie rowków powierzchniowych. Umożliwia to obserwację bardzo drobnych struktur pod mikroskopem świetlnym, dzięki czemu badanie pomaga wykryć nawet najmniejsze uszkodzenia.