Jakie są prawa najemcy?

Polacy mieszkający w dużych miastach zwykle decydują się tylko na wynajem mieszkania, nie myślą zwykle o tym, żeby zakupić coś na stałe, na własność. W związku z tym pojawia się wiele zagadnień związanych z wynajmem mieszkań oraz odnośnie tego jakie prawa należą się najemcy a jakie wynajmującego.

Prawne aspekty wynajmu mieszkań w Bydgoszczy

wynajem mieszkań w centrum BydgoszczyW mieście Bydgoszcz wynajmuje się coraz więcej mieszkań. Zwykle jest to wynajem mieszkań w centrum Bydgoszczy, ponieważ to właśnie te lokale położone w  samym sercu miasta cieszą się największą popularnością. Jednak należy przy podpisywaniu umowy wynajmu mieszkania, założyć, że nie będziemy tam zamieszkiwać przez całe życie. Dlatego przysługują nam jako najemcy określone prawa związane zarówno z użytkowaniem samego lokalu jak i z prawem wypowiedzenia. Ważne są w tym przepisy kodeksu cywilnego z 1964 roku, które w odpowiedni sposób regulują kwestie wypowiedzenia umowy najmu. Jeśli podpisaliśmy umowę na czas nieoznaczony w przypadku, gdy czynsz płacimy właścicielowi lokalu za okresy miesięczne najmu, czas wypowiedzenia ustawowego wynosi jeden miesiąc. Oczywiście, obejmuje to tylko przypadki, gdy nie uregulowano w inny sposób kwestii wypowiedzenia umowy. Nie dotyczy to także w oczywisty sposób umów na czas oznaczony, których wypowiedzenie może ze strony wynajmującego nastąpić tylko i wyłącznie w ustawowych przypadkach, na przykład, gdy najemca zwleka z opłatą za trzy pełne okresy płatności czynszu. Wtedy wynajmujący może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Warto więc przed podpisaniem umowy najmu zaznajomić się z prawami, które nas obowiązują. Pozwala to w stosowny sposób uniknąć nam problemów w przyszłości związanych z naturą samego najmu, zwłaszcza w mieście takim jak Bydgoszcz.