Jak chronić przed ogniem konstrukcję nośną?

Obecnie wykonywanych jest wiele różnych budynków. Jest to wynikiem dobrej koniunktury gospodarczej oraz rosnącego zapotrzebowania w wielu sektorach. Niemniej jednak każdy obiekt musi być wykonany w sposób bezpieczny dla docelowej grupy odbiorców. Właśnie dlatego projektant musi przestrzegać wszelkich obowiązujących aktów prawnych czy norm, które określają w jaki sposób mają być wykonane niektóre systemy czy instalacje.

Wykonawstwo zabezpieczeń przeciwpożarowych

fachowe zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowychW przypadku przestrzeni zamkniętych, gdzie jednocześnie przebywać może wiele osób jednym z największych zagrożeń jest wystąpienie i rozprzestrzenianie się otwartego ognia. Stanowi to duże niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego oraz zgromadzonego mienia. W związku z tym stosowane są środki aktywne oraz bierne, które mają zwiększyć bezpieczeństwo. Do tych pierwszych zaliczyć można między innymi system sygnalizacji składający się z wielu elementów. Bierne środki ochrony stanowią między innymi fachowe zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych, które zwiększają ich odporność ogniową w momencie działania wysokich temperatur. Dzięki temu wszystkie elementy nośne zachowują swoje właściwości co umożliwia sprawną ewakuację. Oprócz tego wszelkie urządzenia do nich przymocowane mają szansę spełnić swoją funkcję.

Mogą to być chociażby sygnalizatory przeciwpożarowe, których zadaniem jest zaalarmowanie osób zgromadzonych w pobliżu o zaistniałym niebezpieczeństwie. W celu ochrony konstrukcji należy ją pokryć odpowiednim preparatem zgodnie z zaleceniami producenta. W ten sposób stal jest zabezpieczana przed oddziaływaniem wysokiej temperatury mogącej dochodzić do 1000 stopni Celsjusza. Jak widać obecnie stosowanych jest wiele rozwiązań, z których każde ma ten sam cel a jest nim ochrona zdrowia i życia ludzi.