Dobrze skalibrowana waga

Każda firma, zakład, niezależnie czy w branży motoryzacyjnej czy też w żywnościowej, potrzebuje sprawnych urządzeń pomiarowych. Bez tego nie jest niestety możliwa prawidłowa praca i monitorowanie wszelkich potrzebnych pomiarów.

Prawidłowo skalibrowane wagi są niezawodne

kalibracja wagiNa przykład w zakładzie produkującym żywność najważniejszymi sprzętami, dzięki którym zakład może sprawnie oraz poprawnie funkcjonować są termometry i wagi. Wagi są tutaj sprzętem podstawowym, ponieważ to dzięki nim do klienta finalnego trafia odmierzona zgodnie z informacją na etykiecie ilość towaru. Nie można wprowadzać klientów  w błąd dlatego tak ważne są odpowiednie pomiary sprzętów, które mamy zapewnione dzięki ich systematycznemu sprawdzaniu. I na przykład jednym sposobem na sprawdzenie jest kalibracja wagi. Zgłasza się ją wcześniej, najlepiej dlatego jest określić sobie harmonogram na podstawie którego będziemy wykonywać sprawdzanie wagi. Jednak po każdej kalibracji wyznaczony pracownik, który ten proces przeprowadza wyznacza przybliżoną datę kolejnego sprawdzenia wagi. Odpowiedzialny przedstawiciel Urzędu Miar i Wag zabiera do sprawdzenia wagę i dokonuje jej odpowiedniego sprawdzenia. Po sprawdzeniu wagi i jej kalibracji, dołączona do niej zostaje certyfikat potwierdzający kalibrację i kolejny termin jej wykonania. Każdy sprzęt służący do pomiarów powinien mieć taki certyfikat. Jest on potwierdzony podpisem pracownika Głównego Urzędu Miar i Wag.

Każdy zakład powinien mieć sprzęt, który musi być odpowiednio sprawdzony i przygotowany do pracy. Jednak nie jest to czynność, którą można wykonywać na tak zwaną ,,własną rękę”- musi to wykonać osoba przeszkolona z odpowiednimi umiejętnościami, która potwierdzi wykonanie procesu odpowiednią dokumentacją.