Do czego są potrzebne przepływomierze ścieków?

Na oczyszczalnie przetwarza się dostarczone rurociągami lub przywiezione poprzez beczkowozy ścieki. Każdego dnia średniej wielkości oczyszczalnia przetwarza i oczyszcza setki ton Ścieków. Wszystko oczywiście odbywa się poprzez automatyczne systemy oczyszczające

buy zithromax online

, które działają w oparciu o sterowanie komputerowe.

Automatyka przetwarzania ścieków ze sprawdzonymi przepływomierzami

sprawdzony przepływomierz ściekówAutomatyczne sterowanie polega na komputerowym załączaniu poszczególnych urządzeń, które służą do oczyszczania ścieków. Za pomocą komputerów załącza się pompy, śluzy, czy też układy filtracyjne. Aby taki system działał prawidłowo konieczna jest wiedza ile ścieków w danym momencie przepływa przez układ. Ta informacja dodatkowo musi być także przekazana w sposób zrozumiały dla automatyki, czyli w formie sygnały prądowego. Stosuje się tutaj sprawdzony przepływomierz ścieków połączony z komputerowym rejestratorem tych danych. Ten rejestrator następnie przekazuje je do komputera, aby ten mógł podjąć decyzję, co z tym dalej zrobić. Rejestracja ścieków jest bardzo ważna, ponieważ dla komputera to znak, czy powinien załączyć dodatkowe elementy instalacji czy też nie. W niektórych przypadkach przeciążenie wynikające z nadmiarowego przepływy ścieków może sprawić, że niektóre elementy instalacji się zapchają. W takim przypadku ważne jest to, żeby ograniczyć dostęp takiej ilości ścieków do tych elementów instalacji poprzez na przykład śluzy bezpieczeństwa.

Przepływomierze ścieków działają w oparciu o mechaniczne wirniki z wydzielonymi klapami. Przestrzeń pomiędzy tymi wirnikami jest odpowiednio skalibrowany dla określonej objętości. Gdy tylko wirnik wykona obrót to czujnik obrotu przekazując tą informacje wie, że dana ilość cieczy przepłynęła właśnie przez przepływomierz. To dość prosty i niezawodny układ.