Czym jest prawo upadłościowe?

Nie każdy biznes okazuje się sukcesem. Mimo początkowych sukcesów firmom często zdarzają się kłopoty finansowe, które je przerastają. Długi wobec wierzycieli rosną, a nie ma środków na ich spłatę. Najlepszym rozwiązaniem jest wówczas ogłoszenie upadłości, która oznacza niewypłacalność danego przedsiębiorstwa i niemożność uregulowania swoich zobowiązań wobec wierzycieli. 

Kiedy można ogłosić upadłość firmy? 

prawo upadłościowe gliwiceNiewłaściwa strategia biznesowa i nietrafione inwestycje mogą szybko zaprowadzić nawet dobrze prosperującą firmę nad skraj bankructwa. Zgodnie z ustawą prawa upadłościowego z dnia 28.02.2003 r. do niewypłacalności dochodzi, jeśli opóźnienie w spłacie zobowiązań pieniężnych jest dłuższe niż trzy miesiące. Do głoszenia upadłości firmy niezbędne jest złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w rejonowym sądzie gospodarczym przez uprawniony podmiot. To dopiero początek całego procesu ? kolejne etapy mogą trwać nawet kilkanaście tygodni, kiedy to Tymczasowy Nadzorca Sądowy bada sytuację dłużnika i ustala wartość majątku. Głównym zadaniem prawa upadłościowego jest uregulowanie zasad wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami. Wpisując w wyszukiwarce ?prawo upadłościowe Gliwice?, można dowiedzieć się więcej o postępowaniu upadłościowym. Zgłaszając się po profesjonalne wsparcie do doświadczonych prawników, uzyska się pomoc w przejściu przez kroki tego postępowania, m.in. w opracowaniu planu działania, negocjacjach z wierzycielami, sporządzeniu wniosku o upadłość czy obsłudze prawnej w zakresie działań syndyka. 

Przedsiębiorca, który zalega z płatnościami wierzycielom, powinien być świadomy, że zgłoszenie się do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości w sytuacji zaistnienia stanu niewypłacalności jest jego obowiązkiem. Ten krok powinien zostać zrealizowany w terminie do 30 dnia od chwili powstania stanu niewypłacalności.