Częstotliwość kursów BHP

 

Szkolenia BHP powinny być wykonywane okresowo, dzięki czemu pracownicy posiadać będą zaktualizowaną wiedzę na temat świadczonej pracy na danym stanowisku. Szczegółowe zasady odbywania się szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa pracy oraz zakres takich szkoleń ustalany jest przez odpowiednie ustawy panujące w Polsce.

Koszt szkolenia BHP

okresowe kursy BHP w WarszawieSzkolenie BHP wiąże się standardowo z kosztem kilkudziesięciu złotych za pracownika, który odbywać będzie szkolenie pod okiem doświadczonego kursanta. Szkolenia świadczone są przez firmy, które działają od wielu lat na rynku oraz posiadają odpowiednie doświadczenie. Kursanci prowadzący szkolenia muszą posiadać specjalistyczną wiedzę w zakresie wielu rodzajów stanowisk, które są dostępne z tego względu, że pracownicy bardzo często wykonuje różne działania dla swoich pracodawców, wykonując polecenia i chcą się dowiedzieć, czy to, co robią jest bezpieczne. Przestrzegania prawa i zasad pracownika jest obowiązkiem pracodawcy, jak i zorganizowanie specjalistycznego szkolenia. Okresowe kursy BHP w Warszawie przeprowadzane są raz na jakiś czas w wyznaczonym przez pracodawcę terminie. Pracodawca może ustalić dowolny termin, jednak najlepiej dla pracownika, jeśli nie będzie wybierał dni wolnych od pracy. W przypadku zorganizowania kursu w dniu wolnym dla pracownika należy mu zapłacić jak za przepracowany dzień.

Kursanci bezpieczeństwa w pracy mogą dowiedzieć się od instruktorów zasady pracy w sytuacjach zagrażających życiu, czy metod sygnalizacji pożaru i zasad postępowania w razie jego wystąpienia. Każde zlecenie firmy szkoleniowe traktują indywidualnie – rozpatrywane jest z pełnym zaangażowaniem i z uwzględnieniem specyfiki branży pracodawcy. Wiele stanowisk pracy różni się od siebie, dlatego też należy dostosować odpowiednio ofertę szkoleniową.