Ciepło i wydajny sposób jego pozyskania

 

W obecnych czasach coraz większa waga jest poświęcana nie tylko wydajności danych rozwiązań lecz również stopniu ich ekologiczności. Źródła, które zanieczyszczają w mniejszym stopniu środowisko naturalne są powszechnie promowane poprzez wszelkiego rodzaju środki finansowe dostępne z funduszy krajowych czy międzynarodowych. Jedną z grup, która obecnie otrzymuje wsparcie są odnawialne źródła energii.

Ciepło czerpane z powietrza oraz wody

pompy ciepła powietrze wodaPozwalają one bowiem produkować prąd czy ciepło w sposób niskoemisyjny, który nie obciąża tak bardzo środowiska naturalnego. W tym celu stosowane są między innymi pompy ciepła powietrze woda, które są w stanie pozyskać spore ilości ciepła, które następnie jest używane do ogrzewania wody lub pomieszczeń. Warto dodać, że postęp technologiczny, który pozwala uzyskać wyższe wydajności przy jednoczesnym mniejszym koszcie wytworzenia urządzenia sprawił, że pompy ciepła są powszechnie dostępne. Warto odnotować, że w ramach projektów które propagują stosowanie tego typu rozwiązań dostępne są środki na ich zakup oraz montaż. Są one udzielane w postaci dotacji, dofinansowań czy pożyczek bankowych na warunkach preferencyjnych. Technologia pomp typu powietrze woda rozwija się obecnie bardzo prężnie.

Coraz więcej gospodarstw domowych zostaje wyposażonych właśnie w tego typu układy, które zapewniają bardzo dobre parametry techniczne przy umiarkowanym wkładzie finansowym. Pompy ciepła spotkać można również w budynkach użyteczności publicznej czy zakładach przemysłowych. Z reguły są one instalowane w układach hybrydowych, które oprócz pompy obejmują panele fotowoltaiczne czy mikroturbiny wiatrowe. W ten sposób pozyskiwana energia elektryczna jest przeznaczana do napędy sprężarki, która jest głównym elementem pozwalającym działać pompie.