Kontakt


Regulamin przetargów

 

Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin


Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych
Kierownik Referatu: Danuta Chłap

tel./fax: +48 91 42 45 620

e-mail: referat.przetargow.wgn@um.szczecin.pl

Adamowski Dariusz
tel: 91 43 51 295 dadamow@um.szczecin.pl

Lisewska Wanda
tel: 91 43 51 196 wlisew@um.szczecin.pl

Szulik Beata
tel: 91 42 45 592 bszulik@um.szczecin.pl

Angrot-Glińska Małgorzata
tel: 91 42 45 420 mglinska@um.szczecin.pl

Karpik Marzena
tel: 91 42 45 768 mkarpik@um.szczecin.pl

Szymków Anna
tel: 91 42 45 587 aszymkow@um.szczecin.pl

Fiszer Maria
tel: 91 42 45 846 mfiszer@um.szczecin.pl

Mroczkowska Monika
tel: 91 42 45 221 mmrocz@um.szczecin.pl

Podlas Monika
tel: 91 42 45 768 mpodlas@um.szczecin.pl